H.Ü Maliye Bölümü
Yaz Okulu Hakkında

Yaz okulunda ders almak isteyen (sadece kalan ve mezuniyet durumunda olan) öğrencilerin bilgisayar ortamında aşağıdaki dilekçeleri doldurmaları (elle doldurulan dilekçeler dekanlık tarafından kabul edilmeyecektir) gerekmektedir.

 

Yaz Okuluna başvuru dilekçe örnekleri