Değişim Programları

Erasmus

Erasmus+ programı yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu program dahilinde yüksek öğretim kurumlarının birbirleriyle ortak projeler yürütmesi, yükseköğretim kurumlarına kısa süreli öğrenci ve personel değişimleri yapabilmeleri için karşılıksız mali desteğin sağlanması ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği

Program ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus Üniversite beyannamesi sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, 1 akademik yıl (3-12 ay arası) diğer bir Avrupa ülkesinde değişim öğrencisi olarak öğrenim görme şansına sahip olmaktadırlar. Öğrenciler program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek (hibe) almaktadırlar.

Başvurma Sürecinde Aranan Asgari Şartlar

  • Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının asgari 2.20/4.00 olması.
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik ortalamalarının 2.50/4.00 olması.
  • Yabancı dil notu.

Başvuruların Değerlendirilmesi

  • Genel akademik not ortalamasının %50’si
  • Yabancı dil puanının %50’si hesaplanarak yapılır.

Başvuru koşulları, gerekli belgeler ve önemli tarihler ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünün sahip olduğu ikili anlaşmalar aşağıdaki gibidir:

 

Ülke - Şehir

Üniversite

Anlaşma Tarihleri

Anlaşma
Başlangıç 

Anlaşma
Bitiş

1

İtalya - Foggia Universita degli Studi di Foggia

2014

2021

2

Polonya - Czestochowa Czestochowa University of Technology

2014

2021

3

Polonya - Czestochowa Akademia Polonijna w Czestochowie

2014

2021

4

Romanya - Bükreş Universitatea Romano-Americana

2014

2021

 

Maliye Bölümü Erasmus Koordinatörü : 
Doç. Dr. Alparslan Başaran
Email: aab@hacettepe.edu.tr 
İletişim: (0312) 297 86 75 (210)


Farabi

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Bu program öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Başvuru koşullarını sağlayan öğrencilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Farabi Programı Koordinatörlüğü’nce ilan edilen başvuru dönemi içinde Farabi Değişim Programı kapsamında protokol yapılmış üniversitelerin kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, diğer üniversitelerde okuyan öğrenciler de yine aynı protokoller çerçevesinde bir ya da iki yarıyıl öğrenim görmek üzere Hacettepe Üniversitesi’ne Farabi Değişim Programı kapsamında başvurabilirler.

Detaylı bilgi için: //www.farabi.hacettepe.edu.tr/index.shtml

Maliye Bölümü Farabi Koordinatörü : 
Doç. Dr. Serkan Erkam 
Email: serkane@hacettepe.edu.tr
İletişim: (0312) 297 86 75 (207)  


Mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 2 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

Maliye Bölümü Mevlana Koordinatörü
Doç. Dr. Serkan Erkam 
Email: serkane@hacettepe.edu.tr
İletişim: (0312) 297 86 75 (207) 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Sayfası