H.Ü Maliye Bölümü
Genel Tanıtım
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU  

Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdem SEÇİLMİŞ  

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Debi KONUKÇU ÖNAL  

Bölüm Sekreteri  Nükhet AŞKIN  

 

 

Bölümün Anabilim Dalları: Maliye Bölümü'nde; Maliye Teorisi , Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Maliye Teorisi ve Mali İktisat anabilim dalları, kamu maliyesini ilgilendiren konuların iktisat teorisi çerçevesinde incelenmesine olanak tanırken; Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama anabilim dalları uygulamaya yönelik olup kamu kesimi bütçesi ile ilgili unsurların teknik ve hukuki boyutlarının incelenmesini konu etmektedir.  

 

Bütçe ve Mali Plan. Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ  

Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşe Nil TOSUN  

Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU  

Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU   

 

Bölüm Öğretim Kadrosu Bölüm Dışı Öğretim Kadrosu
Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK (Gazi Ü. Emekli Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. A. Tarkan ÇAVUŞOĞLU Doç. Dr. İlhami ÖZTÜRK (İzmir Bakırçay Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. M. Umur TOSUN Doç. Dr. Oytun CANYAŞ (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Doç. Dr. A. Nil TOSUN Doç. Dr. Önder TOZMAN (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Erdem SEÇİLMİŞ Dr. Öğr. Üyesi Özge OKAY TEKİNSOY (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Doç. Dr. Alparslan A. BAŞARAN Dr. Öğr. Üyesi Elif Cemre HAZIROĞLU (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Doç. Dr. Serkan ERKAM Dr. Ayça ZORLUOĞLU YILMAZ (H.Ü. Hukuk Fak. Öğr. Üyesi)
Prof. Dr. Pelin VAROL İYİDOĞAN Dr. Sinem YALÇIN (Sayıştay Başkanlığı – Uzman Denetçi)
Doç. Dr. Hale AKBULUT Dr. Nusret GÜÇLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Debi KONUKCU ÖNAL İbrahim KARADUMAN (Vergi Başmüfettişi)
Dr. Öğr. Üyesi İrem ÇETİN Murat SOLMAZ (Vergi Müfettişi)
Dr. Öğr. Üyesi İrem DİDİNMEZ İrfan VURAL (Yeminli Mali Müşavir)
Dr. Taylan Eğen Alper ASLIHAK (Yeminli Mali Müşavir)
Dr. Sibel Özcan Barış ÖNAL (Yeminli Mali Müşavir)
Dr. Mustafa Kızıltan Öğr. Gör. Ayhan DOĞAN (H.Ü. Başkent OSB Teknik Bilimler MYO)

 

Tarihçe

Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Bu bölümde lisans programına ek olarak, bir tezli ve bir tezsiz Yüksek Lisans Programı ve bir Doktora Programı yürütülmektedir.

 

Bölüm Eğitim Programının Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler: Bölüm’de verilen eğitim, iktisadi ve mali olayları analiz etme, muhasebe uygulamaları ve mevzuatı konularında yetkinlik kazandırma, iş yaşamına yönelik hukuki bilgi birikimini oluşturma, maliye politikaları konusunda analitik analiz ve çözüm yeteneklerini geliştirme gibi becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Staj Olanakları ve Mezunların Çalışma Alanları: Bölüm’den mezun olanların genellikle çalıştığı ve staj olanakları bulduğu kurumlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Kamu ve Özel Bankalar, Üst Kurullar, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Üniversiteler, Sayıştay, Tarım Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Özel Sektör Firmaları, Denetim Kurumları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı.

Bölümde Yapılan Araştırma ve Çalışmaların Genel Konuları: Vergi Sistemleri, Vergilendirme, Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi, Kamu Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, Refah İktisadı, Maliye Politikası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Özelleştirme, Regülasyon, Kamu Kesimi Bütçesi.