Genel Tanıtım
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdem SEÇİLMİŞ  

Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İrem DİDİNMEZ  

Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İrem YENDİ ÇETİN  

Bölüm Sekreteri  Nükhet AŞKIN  

 

Bölümün Anabilim Dalları: Maliye Bölümü'nde Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere 4 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Maliye Teorisi ve Mali İktisat Anabilim Dalları, kamu maliyesini ilgilendiren konuların iktisat teorisi çerçevesinde incelenmesine olanak tanırken; Mali Hukuk ve Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalları uygulamaya yönelik olup kamu kesimi bütçesi ile ilgili unsurların teknik ve hukuki boyutlarının incelenmesini konu etmektedir.  

 

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ  

Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ayşe Nil TOSUN  

Mali İktisat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU  

Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU   

 

Tarihçe

Maliye Bölümü gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla 1983 yılında kurulmuştur. Bu bölümde lisans programına ek olarak, bir tezli ve bir tezsiz Yüksek Lisans Programı ve bir Doktora Programı yürütülmektedir.

 

Bölüm Eğitim Programının Öğrenciye Kazandırdığı Beceriler: Bölüm’de verilen eğitim, iktisadi ve mali olayları analiz etme, muhasebe uygulamaları ve mevzuatı konularında yetkinlik kazandırma, iş yaşamına yönelik hukuki bilgi birikimini oluşturma, maliye politikaları konusunda analitik analiz ve çözüm yeteneklerini geliştirme gibi becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Staj Olanakları ve Mezunların Çalışma Alanları: Bölüm’den mezun olanların genellikle çalıştığı ve staj olanakları bulduğu kurumlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Kamu ve Özel Bankalar, Üst Kurullar, Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Üniversiteler, Sayıştay, Tarım Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Özel Sektör Firmaları, Denetim Kurumları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı.

Bölümde Yapılan Araştırma ve Çalışmaların Genel Konuları: Vergi Sistemleri, Vergilendirme, Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi, Kamu Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, Refah İktisadı, Maliye Politikası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Özelleştirme, Regülasyon, Kamu Kesimi Bütçesi.