H.Ü Maliye Bölümü
Beytepe Kampüs
Araştırmacı Bölüm
Makaleler

Not: Bölümümüz akademisyenlerinin son beş yılda yayınladığı makalelerin listelendiği bu sayfanın güncellenme çalışmaları devam etmektedir.

2022(5) 2021(16) 2020(11) 2019(17) 2018(16)


2022

 

(1) Forecasting inflation in Turkey: A comparison of time-series and machine learning models

ECONOMIC JOURNAL OF EMERGING MARKETS, cilt.14, sa.1, ss.55-71, 2022 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

AKBULUT H.


(2) Kamu İç Borcu ve CDS Primleri: Borç Eşiği Analizi

Mali Hukuk Dergisi, cilt.18, sa.205, ss.87-114, 2022 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günaydın F., Konukcu Önal D.


(3) IMPACT OF REFORMS ON TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY OF HIGHER EDUCATION SYSTEMS

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.9, sa.1, ss.121-143, 2022 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Bagriacik E. A. , GÜRAN M. C. , ÇAVUŞOĞLU A. T.


(4) The Buchanan-Wagner Hypothesis: Revisiting the Theory with New Empirics for a Spendthrift Democracy

Panoeconomicus, cilt.0, sa.0, ss.1-23, 2022 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Konukcu Önal D.


(5) Nonlinear effects of income inequality on economic growth: A comparative analysis of selected countries

ECONOMIC JOURNAL OF EMERGING MARKETS, cilt.14, sa.1, ss.72-84, 2022 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Aktas E. E. , VAROL İYİDOĞAN P.


2021

(1) Küresel Asgari Kurumlar Vergisine Yönelik Bir Değerlendirme

Legal Mali Hukuk Dergisi, cilt.17, sa.199, ss.1755-1788, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİDİNMEZ İ.


(2) Gelişmekte Olan Ülkelerde Kurumlar ve Ekonomik Performans Arasındaki Nedensellik İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇETİN İ.


(3) Water-energy nexus of Turkey?s municipalities: Evidence from spatial panel data analysis

ENERGY, cilt.226, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

KIZILTAN M.


(4) Exchange rate pass-through: An analysis of a panel quantile regression

ECONOMICS AND BUSINESS LETTERS, cilt.10, sa.2, ss.148-156, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

ÇOLAK Y. , ERDEN L.


(5) YOLSUZLUK SOSYAL HARCAMALARI AZALTIYOR MU? GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR ANALİZ

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.2, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇETİN İ.


(6) Mortality and morbidity costs of road traffic-based air pollution in Turkey

JOURNAL OF TRANSPORT & HEALTH, cilt.22, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Aksoy S. , Kiziltan A., KIZILTAN M. , AYDINALP KÖKSAL M. , ÖZTÜRK F., Tekeli S. E. , et al.


(7) The effect of taxes, similar financial liabilities and demographic variables on Turkey's table wine market: a survey

BRITISH FOOD JOURNAL, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

TOSUN A. N. , YILMAZ A. E.


(8) KURUMSAL KALİTE VE VERGİ GELİRLERİ İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR ANALİZ

Vergi Raporu, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇETİN İ.


(9) Güvenin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Ülkeler Arası Bir Araştırma

Mali Çözüm, cilt.31, sa.163, ss.93-122, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konukcu Önal D.


(10) The Examination of Fiscal Origins of Black Economy by Panel Threshold Model: The Effect of Government Size within the Context of Regulation Efficiency

SOSYOEKONOMI, cilt.29, sa.47, ss.141-158, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Tekdemir N., VAROL İYİDOĞAN P.


(11) TÜRKİYE'DE ADALET HİZMETLERİ TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: YAŞAM MEMNUNİYETİ YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA

TÜRKİYE'DE ADALET HİZMETLERİ TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: YAŞAM MEMNUNİYETİ YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA, cilt.23, sa.1, ss.187-222, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜMÜŞ ÖZUYAR S. E. , BAŞARAN A. A. , BAĞDADİOĞLU N.


(12) Long term characterization of the vehicle stock in Turkey

TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT, cilt.99, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

AYDINALP KÖKSAL M. , Tekeli S. E. , Aksoy S. , Kiziltan A., KIZILTAN M. , Duran N., et al.


(13) Evaluation of Tax Laws enacted during the National Struggle Period in terms of Tax Justice and Tax Mentality

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, cilt.17, sa.33, ss.67-94, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

YERELİ A. B. , KoktaS A. M. , Golcek A. G.


(14) The impact of changing values on life satisfaction and happiness in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HAPPINESS AND DEVELOPMENT, cilt.6, sa.3, ss.285-305, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Secilmis E.


(15) Import Tariffs and Informal Labour Market: A Computable General Equilibrium (CGE) Analysis for Turkey

REVIEW OF ECONOMIC ANALYSIS, cilt.13, sa.2, ss.213-234, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

AKBULUT H. , EĞEN H. T.


(16) Yoksulluk İle Mücadelede Vergi Politikalarının Rolü

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.292-312, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİDİNMEZ İ.


2020

(1) Eğitim ve Yoksullukla Mücadele: Türkiye?den Bölgesel Bir Kanıt

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.57, ss.131-144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇETİN İ.


(2) Çevre Vergilerinin Genel Sağlık Harcamalarına Etkisi: Türkiye ve Avrupa Ülkeleri İçin Bir Analiz

Vergi Sorunları Dergisi , cilt.43, sa.385, ss.94-108, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekdemir N., Konukcu Önal D.


(3) Quantification of qualitative assessments using computing with words: in framework of fuzzy set theory

SOFT COMPUTING, cilt.24, sa.18, ss.13565-13577, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

BAŞARAN M. A. , Simonetti B., BAŞARAN A. A.


(4) Vergi Oranı ile Vergi Geliri İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Bir Panel Eşik Regresyon Analizi

Vergi Raporu, sa.247, ss.135-149, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Daşdemir S., Konukcu Önal D.


(5) Umutsuzluk Ölümleri ve Kapitalizmin Geleceği

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.129-142, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Seçilmiş İ. E.


(6) Adalet Hizmetlerinde Beklenti Çıpası ve Beklenti Yanlışlaması Hipotezleri: Türkiye Örneği

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.297-314, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜMÜŞ S., BAŞARAN A. A. , BAĞDADİOĞLU N.


(7) The Evolution of Tax Morale in Turkey

Journal of Economy Culture and Society, sa.62, ss.145-166, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

DOĞAN B. S. , SEÇİLMİŞ İ. E.


(8) Kamu Borcu-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Ampirik Bir Analiz

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, sa.654, ss.175-189, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇETİN İ.


(9) Inheritance Tax and Foreign Spouses in Turkey: A Comparative Study

INTERTAX, cilt.48, sa.11, ss.1020-1029, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

TOSUN A. N.


(10) Yoksulluk ve Yoksulluk Göstergeleri: Türkiye ve OECD Ülkeleri Üzerine Bir Karşılaştırma

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.510-532, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇETİN İ.


(11) Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.351-364, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇETİN İ.


2019

(1) The Economic Effects of Manufacturing Industrial Sector: An Input-Output Analysis

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.42, ss.241-253, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

AKBULUT H.


(2) Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi

Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.61-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kızıltan M. , Golovko A., Yereli A. B.


(3) Executive Summary

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.39, ss.6-7, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

YERELİ A. B.


(4) The import tariff changes and sectoral production in Turkey: a computable general equilibrium (CGE) modeling approach

QUANTITATIVE FINANCE AND ECONOMICS, cilt.3, sa.3, ss.456-472, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

EĞEN H. T. , AKBULUT H.


(5) Efficiency Changes in Higher Education in OECD Countries: Implementation of Malmquist Total Factor Productivity Index for 2000 and 2012 Period

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.41, ss.71-88, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Guran M. C. , Ayranci E.


(6) Sosyal harcamaların arz ve talep yönlü belirleyicileri: OECD ülkeleri örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇETİN İ.


(7) Ekonomik ve Sosyal Altyapı Yatırımları ile Bölgesel Gelir İlişkisi: Türkiye Örneği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, cilt.21, sa.3, ss.737-756, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Golovko A., Kızıltan M. , Yereli A. B.


(8) Estimating Fiscal Space: The Theoretical Framework of Ostry et al. Approach

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.39, ss.245-256, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Akbayir F., YERELİ A. B.


(9) The role of risk aversion in public goods dilemmas with environmental uncertainty: an experimental analysis

APPLIED ECONOMICS LETTERS, cilt.26, sa.17, ss.1434-1438, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Secilmis E.


(10) The Political Aspect of Sovereign Wealth Funds

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.41, ss.263-283, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Yaman I., YERELİ A. B.


(11) Estimation of a social discount rate for Turkey

SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES, cilt.67, ss.78-85, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Akbulut H. , Secilmis E.


(12) Social Discount Rates for Six Transition Countries

EKONOMICKY CASOPIS, cilt.67, sa.6, ss.629-646, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Secilmis E. , AKBULUT H.


(13) The Main Rules Subjecting the "Proportionality" in Turkish Jurisprudence (An Historical Overview from the Ottoman Time to Present)

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.42, ss.203-226, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Ucar O., YERELİ A. B.


(14) Assessment of the Principle of "Proportionality" as a Legal Conformity Criterion within the Context of High Courts' Decisions on Tax Penalties

MALIYE DERGISI, sa.176, ss.575-598, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Ucar O., YERELİ A. B.


(15) Schooling and income inequality in the long-run

Journal of Economics and Finance, cilt.43, ss.594-606, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cavusoglu T. , Dıncer O.


(16) The effect of innovation on productivity: evidence from Turkish manufacturing firms

INDUSTRY AND INNOVATION, cilt.26, sa.4, ss.439-460, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

FAZLIOĞLU B., DALGIÇ B. , YERELİ A. B.


(17) Yaşam Memnuniyeti Yönteminin Tam Kamusal Mallar Özelinde Teorik ve Literatürel Bir İncelemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.2923-2956, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜMÜŞ S., BAŞARAN A. A. , BAĞDADİOĞLU N.


2018

(1) Current Account Sustainability: A Non-Linear Comparative Empirical Overview

PANOECONOMICUS, cilt.65, sa.4, ss.411-426, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

VAROL İYİDOĞAN P. , TURAN T.


(2) Türkiye?de İç Göçün Belirleyicilerinin Analizi

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.98-115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇETİN İ. , ÇETİN S.


(3) Türk Vergi Ceza Hukukunda Ne Bis in İdem İlkesi:Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?xxnin Verdiği Kararlardan Lucky Dev Davası

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.95-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOSUN A. N.


(4) Financial Performance and Risk Areas of University Training and Research Hospital Revolving Funds

AMME IDARESI DERGISI, cilt.51, sa.3, ss.205-233, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

YILMAZ H. H. , VAROL İYİDOĞAN P. , BALIKÇIOĞLU E.


(5) BORÇ HEDEFLEMESİ REJİMİ VE MAKROEKONOMİK PERFORMANS

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.16, sa.2, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇETİN İ.


(6) Çevre Kirliği ve Türkiye?xxde Çevre Kirliliği Sorunu ile Mücadelede Kullanılan Vergiler

Vergi Sorunları, sa.363, ss.104-117, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİDİNMEZ İ.


(7) İdare- Mükellef İlişkilerinin Vergi Uyum Üzerine Etkileri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.105-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİDİNMEZ İ. , SEÇİLMİŞ İ. E.


(8) An empirical analysis on the effects of elections on the public expenditure composition: The case of Turkey

AMME IDARESI DERGISI, cilt.51, sa.2, ss.53-85, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

BALCI D. , Cavusoglu T.


(9) Türkiye?xxnin Avrupa Birliği?xxne Üyelik Sürecinde Vergilendirme Faslı?xxnın İlerleme Raporları Kapsamında Değerlendirilmesi

Vergi Dünyası, sa.445, ss.31-42, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİDİNMEZ İ.


(10) Türkiye?xxde Özel Tüketim Vergisi Kapsamında Değerlendirilen Vergi Harcamaları

Vergi Raporu, sa.227, ss.44-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİDİNMEZ İ.


(11) Fiscal Space and Estimating Methods

SOSYOEKONOMI, cilt.26, sa.38, ss.253-270, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Akbayir F., YERELİ A. B.


(12) An experimental analysis of moral self-regulation

APPLIED ECONOMICS LETTERS, cilt.25, sa.12, ss.857-861, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Secilmis E.


(13) İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi?nin Kararlarından Pakozdi Davası:İdari Vergi Ceza Davalarında Duruşmasız Yargılama

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.83-94, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOSUN A. N.


(14) Resistance of Taxpayers and Increasing Assessment of the Sin Taxes in Turkey

SOSYOEKONOMI, cilt.26, sa.35, ss.169-193, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Orkunoglu-Sahin I. F. , YERELİ A. B.


(15) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Kapsamında Türkiye?xxde Türev Finansal Araçların Vergilendirilmesi

Vergi Raporu, sa.228, ss.44-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİDİNMEZ İ.


(16) Deneysel İktisatta Ödül Mekanizmasının Rolü: Parasal Teşvik ve Ders Notu Karşılaştırması

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.55, sa.636, ss.37-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dibo M., SEÇİLMİŞ İ. E. , Güran M. C.