Makaleler

Not: Bölümümüz akademisyenlerinin son beş yılda yayınladığı makalelerin listelendiği bu sayfanın güncellenme çalışmaları devam etmektedir.

2023(1) 2022(17) 2021(17) 2020(14) 2019(22)


2023

(1) Belediyelerin Çevre Koruma Harcamaları Üzerinde Sanayileşmenin Etkilerinin Mekânsal Analizi: Türkiye Örneği

SOSYOEKONOMI, cilt.31, sa.55, ss.397-416, 2023 (ESCI)

Kızıltan M., Yereli A. B.


2022

(1) The Buchanan-Wagner Hypothesis: Revisiting the Theory with New Empirics for a Spendthrift Democracy

Panoeconomicus, cilt.0, sa.0, ss.1-23, 2022 (SSCI)

Konukcu Önal D.


(2) Evaluating local fiscal capacity and fiscal effort of Turkish local governments: Evidence from spatial panel data analysis

ECONOMIC CHANGE AND RESTRUCTURING, 2022 (SSCI)

KIZILTAN M., YERELİ A. B.


(3) Cost-benefit analysis of road-transport policy options to combat air pollution in Turkey

ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, 2022 (SCI-Expanded)

Kiziltan A., KIZILTAN M., Aksoy S., AYDINALP KÖKSAL M., Tekeli S. E., Duran N., et al.


(4) Estimating Fiscal Reaction Functions for Developing and Developed Countries: A Dynamic Panel Threshold Analysis

EKONOMICKY CASOPIS, cilt.70, sa.5, ss.393-410, 2022 (SSCI)

TURAN T., VAROL İYİDOĞAN P.


(5) The effect of taxes, similar financial liabilities and demographic variables on Turkey's table wine market: a survey

BRITISH FOOD JOURNAL, cilt.124, sa.8, ss.2610-2625, 2022 (SCI-Expanded)

TOSUN A. N., YILMAZ A. E.


(6) Determinants of Fiscal Decentralization in OECD Countries

SOSYOEKONOMI, cilt.30, sa.53, ss.291-328, 2022 (ESCI)

Bercinturk T., YERELİ A. B.


(7) Forecasting inflation in Turkey: A comparison of time-series and machine learning models

ECONOMIC JOURNAL OF EMERGING MARKETS, cilt.14, sa.1, ss.55-71, 2022 (ESCI)

AKBULUT H.


(8) Yükseköğretimi Kim Finanse Etmeli, Toplum mu Yoksa Öğrenci mi?

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.74-90, 2022 (Hakemli Dergi)

Özcan S.


(9) Relationship between rule of law and tax revenues: dynamic panel data analysis

Public Sector Economics, cilt.46, sa.3, ss.403-418, 2022 (Scopus)

GÜNEL T., DİDİNMEZ İ.


(10) İklim Değişikliğinin Yönetimi ve Tarım Sektörü

Afet ve Risk Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.361-379, 2022 (Hakemli Dergi)

Kara K. Ö., YERELİ A. B.


(11) Nonlinear effects of income inequality on economic growth: A comparative analysis of selected countries

ECONOMIC JOURNAL OF EMERGING MARKETS, cilt.14, sa.1, ss.72-84, 2022 (ESCI)

Aktas E. E., VAROL İYİDOĞAN P.


(12) Stratejik Yönetim Süreçlerinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediyeleri Üzerinden Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Ombudsman Akademik, cilt.8, sa.16, ss.13-37, 2022 (Hakemli Dergi)

YERELİ A. B., ÜNAL M.


(13) Effectiveness of environmental policies on carbon emissions: A panel threshold analysis

ECONOMICS AND BUSINESS REVIEW, cilt.8, sa.3, ss.82-108, 2022 (ESCI)

AKBULUT H.


(14) Çaykur’un Türkiye Varlık Fonu’na Devrinin ve Finansman Sorununun Analizi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, sa.23, ss.213-229, 2022 (Hakemli Dergi)

ARSLANTÜRK Y., YERELİ A. B.


(15) Kamu İç Borcu ve CDS Primleri: Borç Eşiği Analizi

Mali Hukuk Dergisi, cilt.18, sa.205, ss.87-114, 2022 (Hakemli Dergi)

Günaydın F., Konukcu Önal D.


(16) IMPACT OF REFORMS ON TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY OF HIGHER EDUCATION SYSTEMS

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.9, sa.1, ss.121-143, 2022 (ESCI)

Bagriacik E. A., GÜRAN M. C., ÇAVUŞOĞLU A. T.


(17) Türkiye'de Gelirden Alınan Vergiler ve Enflasyon: Mali Sürüklenme Üzerine Bir Analiz

Vergi Sorunları Dergisi, cilt.45, sa.407, ss.76-84, 2022 (Hakemli Dergi)

Konukcu Önal D.


2021

(1) Long term characterization of the vehicle stock in Turkey

TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT, cilt.99, 2021 (SCI-Expanded)

AYDINALP KÖKSAL M., Tekeli S. E., Aksoy S., Kiziltan A., KIZILTAN M., Duran N., et al.


(2) Water-energy nexus of Turkey?s municipalities: Evidence from spatial panel data analysis

ENERGY, cilt.226, 2021 (SCI-Expanded)

KIZILTAN M.


(3) Mortality and morbidity costs of road traffic-based air pollution in Turkey

JOURNAL OF TRANSPORT & HEALTH, cilt.22, 2021 (SSCI)

Aksoy S., Kiziltan A., KIZILTAN M., AYDINALP KÖKSAL M., ÖZTÜRK F., Tekeli S. E., et al.


(4) Millî Mücadele Döneminde Çıkarılan Vergi Kanunlarının Vergi Adaleti ve Vergi Zihniyeti Açısından Değerlendirilmesi

Journal of Modern Turkish History, cilt.17, sa.33, ss.67-94, 2021 (Scopus)

YERELİ A. B., KÖKTAŞ A. M., GÖLÇEK A. G.


(5) Exchange rate pass-through: An analysis of a panel quantile regression

ECONOMICS AND BUSINESS LETTERS, cilt.10, sa.2, ss.148-156, 2021 (ESCI)

ÇOLAK Y., ERDEN L.


(6) Sosyal Güvenlik Kavramı ve Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi

Vergi Raporu, sa.260, ss.41-62, 2021 (Hakemli Dergi)

Özcan S.


(7) YOLSUZLUK SOSYAL HARCAMALARI AZALTIYOR MU? GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR ANALİZ

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.2, 2021 (Hakemli Dergi)

ÇETİN İ.


(8) Güvenin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi: Ülkeler Arası Bir Araştırma

Mali Çözüm, cilt.31, sa.163, ss.93-122, 2021 (Hakemli Dergi)

Konukcu Önal D.


(9) Evaluation of Tax Laws enacted during the National Struggle Period in terms of Tax Justice and Tax Mentality

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, cilt.17, sa.33, ss.67-94, 2021 (ESCI)

YERELİ A. B., KoktaS A. M., Golcek A. G.


(10) Küresel Asgari Kurumlar Vergisine Yönelik Bir Değerlendirme

Legal Mali Hukuk Dergisi, cilt.17, sa.199, ss.1755-1788, 2021 (Hakemli Dergi)

DİDİNMEZ İ.


(11) Yoksulluk İle Mücadelede Vergi Politikalarının Rolü

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.292-312, 2021 (Hakemli Dergi)

DİDİNMEZ İ.


(12) KURUMSAL KALİTE VE VERGİ GELİRLERİ İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR ANALİZ

Vergi Raporu, 2021 (Hakemli Dergi)

ÇETİN İ.


(13) Import Tariffs and Informal Labour Market: A Computable General Equilibrium (CGE) Analysis for Turkey

REVIEW OF ECONOMIC ANALYSIS, cilt.13, sa.2, ss.213-234, 2021 (ESCI)

AKBULUT H., EĞEN H. T.


(14) Gelişmekte Olan Ülkelerde Kurumlar ve Ekonomik Performans Arasındaki Nedensellik İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2021 (Hakemli Dergi)

ÇETİN İ.


(15) TÜRKİYE'DE ADALET HİZMETLERİ TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: YAŞAM MEMNUNİYETİ YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA

TÜRKİYE'DE ADALET HİZMETLERİ TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: YAŞAM MEMNUNİYETİ YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA, cilt.23, sa.1, ss.187-222, 2021 (Hakemli Dergi)

GÜMÜŞ ÖZUYAR S. E., BAŞARAN A. A., BAĞDADİOĞLU N.


(16) The Examination of Fiscal Origins of Black Economy by Panel Threshold Model: The Effect of Government Size within the Context of Regulation Efficiency

SOSYOEKONOMI, cilt.29, sa.47, ss.141-158, 2021 (ESCI)

Tekdemir N., VAROL İYİDOĞAN P.


(17) The impact of changing values on life satisfaction and happiness in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HAPPINESS AND DEVELOPMENT, cilt.6, sa.3, ss.285-305, 2021 (ESCI)

Secilmis E.


2020

(1) Quantification of qualitative assessments using computing with words: in framework of fuzzy set theory

SOFT COMPUTING, cilt.24, sa.18, ss.13565-13577, 2020 (SCI-Expanded)

BAŞARAN M. A., Simonetti B., BAŞARAN A. A.


(2) Gelişmekte Olan Ülkelerde Sosyal Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.351-364, 2020 (Hakemli Dergi)

ÇETİN İ.


(3) Inheritance Tax and Foreign Spouses in Turkey: A Comparative Study

INTERTAX, cilt.48, sa.11, ss.1020-1029, 2020 (ESCI)

TOSUN A. N.


(4) Çevre Vergilerinin Genel Sağlık Harcamalarına Etkisi: Türkiye ve Avrupa Ülkeleri İçin Bir Analiz

Vergi Sorunları Dergisi, cilt.43, sa.385, ss.94-108, 2020 (Hakemli Dergi)

Tekdemir N., Konukcu Önal D.


(5) The Evolution of Tax Morale in Turkey

Journal of Economy Culture and Society, sa.62, ss.145-166, 2020 (ESCI)

DOĞAN B. S., SEÇİLMİŞ İ. E.


(6) Yoksulluk ve Yoksulluk Göstergeleri: Türkiye ve OECD Ülkeleri Üzerine Bir Karşılaştırma

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.510-532, 2020 (Hakemli Dergi)

ÇETİN İ.


(7) Kamu Borcu-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Ampirik Bir Analiz

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, sa.654, ss.175-189, 2020 (Hakemli Dergi)

ÇETİN İ.


(8) Factors Affecting Primary Balance in Turkey

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.15, sa.2, ss.565-582, 2020 (ESCI)

Akbayir F., YERELİ A. B.


(9) Umutsuzluk Ölümleri ve Kapitalizmin Geleceği

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.129-142, 2020 (Hakemli Dergi)

Seçilmiş İ. E.


(10) Eğitim ve Yoksullukla Mücadele: Türkiye’den Bölgesel Bir Kanıt

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.57, ss.131-144, 2020 (Hakemli Dergi)

ÇETİN İ.


(11) Türkiye'de Birincil Dengeyi Etkileyen Faktörler

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, cilt.15, sa.2, ss.565-582, 2020 (ESCI)

AKBAYIR F., YERELİ A. B.


(12) Vergi Oranı ile Vergi Geliri İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Bir Panel Eşik Regresyon Analizi

Vergi Raporu, sa.247, ss.135-149, 2020 (Hakemli Dergi)

Daşdemir S., Konukcu Önal D.


(13) Adalet Hizmetlerinde Beklenti Çıpası ve Beklenti Yanlışlaması Hipotezleri: Türkiye Örneği

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.297-314, 2020 (Hakemli Dergi)

GÜMÜŞ S., BAŞARAN A. A., BAĞDADİOĞLU N.


(14) Vergi Otomasyon Sisteminin Yapay Zeka İle Etkileşimi

Vergi Sorunları Dergisi, sa.378, ss.9-16, 2020 (Hakemli Dergi)

YERELİ A. B., ORKUNOĞLU ŞAHİN I. F.


2019

(1) The effect of innovation on productivity: evidence from Turkish manufacturing firms

INDUSTRY AND INNOVATION, cilt.26, sa.4, ss.439-460, 2019 (SSCI)

FAZLIOĞLU B., DALGIÇ B., YERELİ A. B.


(2) Social Discount Rates for Six Transition Countries

EKONOMICKY CASOPIS, cilt.67, sa.6, ss.629-646, 2019 (SSCI)

Secilmis E., AKBULUT H.


(3) Estimation of a social discount rate for Turkey

SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES, cilt.67, ss.78-85, 2019 (SCI-Expanded)

Akbulut H., Secilmis E.


(4) The role of risk aversion in public goods dilemmas with environmental uncertainty: an experimental analysis

APPLIED ECONOMICS LETTERS, cilt.26, sa.17, ss.1434-1438, 2019 (SSCI)

Secilmis E.


(5) Yapay Zekanın Ekonomi, Toplumsal Refah ve Vergilendirme Üzerindeki Etkisi

Vergi Dünyası Dergisi, cilt.39, sa.459, ss.58-71, 2019 (Hakemli Dergi)

YERELİ A. B., ORKUNOĞLU ŞAHİN I. F.


(6) The Political Aspect of Sovereign Wealth Funds

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.41, ss.263-283, 2019 (ESCI)

Yaman I., YERELİ A. B.


(7) The Economic Effects of Manufacturing Industrial Sector: An Input-Output Analysis

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.42, ss.241-253, 2019 (ESCI)

AKBULUT H.


(8) Ekonomik ve Sosyal Altyapı Yatırımları ile Bölgesel Gelir İlişkisi: Türkiye Örneği

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, cilt.21, sa.3, ss.737-756, 2019 (Hakemli Dergi)

Golovko A., Kızıltan M., Yereli A. B.


(9) Bir İktisadi Denge Meselesi Tüketimde Yerli Malı Tercihi

Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.18, ss.409-417, 2019 (Hakemli Dergi)

AKBAYIR F., YERELİ A. B.


(10) The import tariff changes and sectoral production in Turkey: a computable general equilibrium (CGE) modeling approach

QUANTITATIVE FINANCE AND ECONOMICS, cilt.3, sa.3, ss.456-472, 2019 (ESCI)

EĞEN H. T., AKBULUT H.


(11) Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi

Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.61-79, 2019 (Hakemli Dergi)

Kızıltan M., Golovko A., Yereli A. B.


(12) Sosyal harcamaların arz ve talep yönlü belirleyicileri: OECD ülkeleri örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 (Hakemli Dergi)

ÇETİN İ.


(13) Efficiency Changes in Higher Education in OECD Countries: Implementation of Malmquist Total Factor Productivity Index for 2000 and 2012 Period

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.41, ss.71-88, 2019 (ESCI)

Guran M. C., Ayranci E.


(14) Pairing the EU and the SREB: Problems and Prospects for Development

Journal of Philosophy, Culture and Political Science, cilt.70, sa.4, ss.96-104, 2019 (Hakemli Dergi)

Alia T., YERELİ A. B., Galiya M.


(15) Hukuka Uygunluk Kriteri Olarak ”Ölçülülük” İlkesinin Yüksek Yargı Organlarının Vergi Kabahatlerine İlişkin Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi

Vergi Sorunları Dergisi, sa.375, ss.9-25, 2019 (Hakemli Dergi)

UÇAR O., YERELİ A. B.


(16) Hukuka Uygunluk Kriteri Olarak ’Ölçülülük’ İlkesinin Yüksek Yargı Organlarının Vergi Suçlarına İlişkin Kararları Bağlamında Değerlendirilmesi

MALIYE DERGISI, sa.176, ss.575-598, 2019 (Hakemli Dergi)

UÇAR O., YERELİ A. B.


(17) Estimating Fiscal Space: The Theoretical Framework of Ostry et al. Approach

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.39, ss.245-256, 2019 (ESCI)

Akbayir F., YERELİ A. B.


(18) Assessment of the Principle of "Proportionality" as a Legal Conformity Criterion within the Context of High Courts' Decisions on Tax Penalties

MALIYE DERGISI, sa.176, ss.575-598, 2019 (ESCI)

Ucar O., YERELİ A. B.


(19) Middle-Income Trap: A Literature Review

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.950-964, 2019 (Hakemli Dergi)

YERELİ A. B., KARASAÇ F., AKBAYIR F.


(20) The Main Rules Subjecting the "Proportionality" in Turkish Jurisprudence (An Historical Overview from the Ottoman Time to Present)

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.42, ss.203-226, 2019 (ESCI)

Ucar O., YERELİ A. B.


(21) Yaşam Memnuniyeti Yönteminin Tam Kamusal Mallar Özelinde Teorik ve Literatürel Bir İncelemesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.2923-2956, 2019 (Hakemli Dergi)

GÜMÜŞ S., BAŞARAN A. A., BAĞDADİOĞLU N.


(22) Schooling and income inequality in the long-run

Journal of Economics and Finance, cilt.43, ss.594-606, 2019 (Scopus)

Cavusoglu T., Dıncer O.