H.Ü Maliye Bölümü
Beytepe Kampüs
Araştırmacı Bölüm
Kitap Bölümleri

Not: Bölümümüz akademisyenlerinin son beş yılda yazdığı kitap bölümlerinin listelendiği bu sayfanın güncellenme çalışmaları devam etmektedir.

2022(6) 2021(14) 2020(6) 2019(2) 2018(2)


2022

 

(1) Refah Ekonomisi ve Eşitsizlik

Refah Ekonomisi ve Eşitsizlik, Ömer Faruk Çolak,Leyla Firuze Arda Özalp, Editör, Eflatun Yayınevi, Ankara, ss.171-194, 2022

Seçilmiş İ. E.


(2) Maliye Yazıları: Teori - İktisat - Politika

Maliye Yazıları: Teori - İktisat - Politika, Arkan Yusufoğlu,Muharrem Çakır, Editör, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-24, 2022

Konukcu Önal D., Çavuşoğlu A. T.


(3) İktisadi ve Finansal Gelişmelerin Teorik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi

İktisadi ve Finansal Gelişmelerin Teorik Yaklaşımlarla Değerlendirilmesi, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.185-205, 2022

Konukcu Önal D.


(4) 21. Yüzyılda İktisadı Anlamak: Güncel Ekonometrik Zaman Serileri Çalışmaları

21. Yüzyılda İktisadı Anlamak: Güncel Ekonometrik Zaman Serileri Çalışmaları, Özcan, Mehmet, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-23, 2022

AKBAYIR F., YERELİ A. B.


(5) Devlet Kapitalizmi Tarihsel Süreç, Kuramsal Tartışmalar ve Uygulamalar

Devlet Kapitalizmi Tarihsel Süreç, Kuramsal Tartışmalar ve Uygulamalar, Gülenay Baş Dinar & Serap Durusoy, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.217-254, 2022

YERELİ A. B. , YAMAN İ.


(6) Maliye Alanında Güncel Araştırmalar

Maliye Alanında Güncel Araştırmalar, Orçın Avcı, Serap Ürüt Saygın, Editör, EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.1-18, 2022

DİDİNMEZ İ.


2021

(1) Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar

Teoride İktisadi, Mali ve Finansal Uygulama ve Anlayışlar, Karabulut Şahin, Editör, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.249-264, 2021

DİDİNMEZ İ.


(2) Tüm Yönleriyle Teoride Finans ve İktisat

Tüm Yönleriyle Teoride Finans ve İktisat, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi Ticaret Ltd., Ankara, ss.285-300, 2021

DİDİNMEZ İ., YILMAZ E.


(3) İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Turizm

İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Turizm, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi Ticaret Ltd., Ankara, ss.67-82, 2021

DİDİNMEZ İ., YILMAZ E.


(4) Economics, Legal and Policy Studies on Health

Economics, Legal and Policy Studies on Health, Pelin VAROL İYİDOĞAN, Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Ahu SUMBAS, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.311-331, 2021

TOSUN A. N. , CANYAŞ O., Nurcalı N.


(5) Handbook of Research on the Empirical Aspects of Strategic Trade Negotiations and Management

Handbook of Research on the Empirical Aspects of Strategic Trade Negotiations and Management, Crespo Nuno, Simoes Nadia, Editör, IGI Global, ss.65-89, 2021

KIZILTAN M.


(6) Gelecekte Ekonomi

Gelecekte Ekonomi, Alçın Sinan, Erdil-Şahin Begüm, Dereli Deniz Dilara, Hamzaoğlu Merve, Ertek İsmail, Editör, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, ss.332-362, 2021

ORKUNOĞLU ŞAHİN I. F. , YERELİ A. B.


(7) Maliye Biliminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşım ve Gelişmeler: Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe

Maliye Biliminde Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşım ve Gelişmeler: Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe, Karabulut Şahin, Editör, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.149-167, 2021

DİDİNMEZ İ., YILMAZ E.


(8) Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar

Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.269-286, 2021

Konukcu Önal D.


(9) Handbook of Research on Economic and Social Impacts of Population Aging

Handbook of Research on Economic and Social Impacts of Population Aging, Bayar, Yilmaz, Editör, IGI Global, ss.97-118, 2021

KIZILTAN M.


(10) Düşüncede ve Uygulamada Maliye Tarihi

Düşüncede ve Uygulamada Maliye Tarihi, Ay, Hakan, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-18, 2021

YERELİ A. B.


(11) Yönetim, Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Araştırmalar

Yönetim, Strateji ve Organizasyon Alanında Bilimsel Araştırmalar, Karabulut Şahin, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.539-553, 2021

DİDİNMEZ İ.


(12) GÜNCEL İKTİSADİ TARTIŞMALAR

GÜNCEL İKTİSADİ TARTIŞMALAR, Zehra Doğan Çalışkan,Sinem Gözde Ballı, Editör, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1, 2021

Çetin İ.


(13) Handbook of Research on Institutional, Economic, and Social Impacts of Globalization and Liberalization

Handbook of Research on Institutional, Economic, and Social Impacts of Globalization and Liberalization, Yılmaz Bayar, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.1, 2021

Çetin İ.


(14) Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar

Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Selçuk İPEk, Prof Dr. Cüneyt KILIÇ, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.262-276, 2021

DİDİNMEZ İ.


2020

(1) Türkiye Ekonomisinde Ekonomisinde Enflasyon Dinamikleri

Türkiye Ekonomisinde Ekonomisinde Enflasyon Dinamikleri, Mehmet Songur,Burak Sertkaya, Editör, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1, 2020

Çetin İ.


(2) Türkiye?nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları

Türkiye?nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları, Bülbül, Duran; Gümüş-Özuyar, Sevilay Ece, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.89-108, 2020

YAMAN İ., YERELİ A. B.


(3) Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları

Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.255-275, 2020

POLAT Ü., DİDİNMEZ İ., GÜNEL T.


(4) Pandemi ve Sağlık Hukuku

Pandemi ve Sağlık Hukuku, Doç. Dr. Burcu Özcan Büyüktanır, Editör, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, ss.397-415, 2020

Varol İyidoğan P.


(5) Türkiye'de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın

Türkiye'de Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, Prof. Dr. Azize Ergeneli ve Prof. Dr. Berrin Koyuncu Lorasdağı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.169-184, 2020

Varol İyidoğan P.


(6) Vergi Anlayışı ve Uygulamalarının Biçimsel ve Yapısal Karakterleri: Magna Carta?dan Günümüze Yaşanan Gelişmeler

Vergi Anlayışı ve Uygulamalarının Biçimsel ve Yapısal Karakterleri: Magna Carta?dan Günümüze Yaşanan Gelişmeler, Şahin Karabulut, Editör, Legal Yayıncılık, İstanbul, ss.241-261, 2020

YILMAZ E., DİDİNMEZ İ.


2019

(1) Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences

Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences , Rasim Yılmaz and Günther Löschnigg, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Ankara, ss.1, 2019

Varol İyidoğan P., Balıkçıoğlu E.


(2) Critical Debates in Public Finance

Critical Debates in Public Finance, ADNAN GERÇEK,SACİT AKDEDE, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.1, 2019

Varol İyidoğan P., Balıkçıoğlu E., Yılmaz H.


2018

(1) Game Theory: Breakthrougs in Theory and Practice

Game Theory: Breakthrougs in Theory and Practice, , Editör, IGI GLOBAL, 2018

SEÇİLMİŞ İ. E.


(2) Prof. Dr. Erkan Öngel?e Armağan Çok Disiplinli Çalışmalar

Prof. Dr. Erkan Öngel?e Armağan Çok Disiplinli Çalışmalar, Güler Sağlam,Bilgehan Gülcan, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.152-168, 2018

Güran M. C. , Ayrancı E.