İletişim

Hacettepe Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü 06800 Beytepe - Ankara

TEL. +90 312 2978675-76-77

FAKS. + 90 312 2992063

e-posta: info-maliye@hacettepe.edu.tr