Bildiriler

Not: Bölümümüz akademisyenlerinin son beş yılda yayınladığı bildirilerin listelendiği bu sayfanın güncellenme çalışmaları devam etmektedir.

2022(1) 2021(9) 2020(1) 2019(9)


2022

(1) Gelirden Alınan Vergiler ve Fiyat Enflasyonu: Türkiye'de Mali Sürüklenme

ICESSER 3rd International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management and Education Research, 22 - 23 Ocak 2022, ss.69-76

Konukcu Önal D.


2021

(1) Recommended Global Tax Regulations for Financing International Public Goods

Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Haziran 2021

DİDİNMEZ İ.


(2) Yirmi Birinci Yüzyılda Evrensel Temel Gelir Tartışmaları

7. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 26 Haziran 2021

DİDİNMEZ İ.


(3) Davranışsal İçgörü Yaklaşımlarının Kamu Politikalarına Etkisi

7 th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2021

DİDİNMEZ İ.


(4) Sosyal Bir Sorun Olarak Yoksulluk İle Mücadelede Vergi Politikaları

9. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Haziran 2021

DİDİNMEZ İ.


(5) Demokratikleşme Ekseninde Sosyal Sermayenin Büyüme üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Değerlendirme

ICE-TEA2021, 7th International Conference on Economics, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2021

Tekdemir N., Varol İyidoğan P.


(6) Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkelerden Ampirik Kanıt

FSCONGRESS 2021, 7 - 08 Mayıs 2021

ÇETİN İ.


(7) Is There a Democracy Threshold to Cheat Less on Taxes?

35th International Public Finance Conference, Antalya, Türkiye, 14 Ekim - 17 Kasım 2021, ss.360-365

Konukcu Önal D., Çavuşoğlu A. T.


(8) Vergileme Alanında Sosyolojik Yaklaşımın Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

8 th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Türkiye, 06 Kasım 2021

DİDİNMEZ İ.


(9) Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Vergilendirmeye Yansımaları: Türkiye Değerlendirmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 05 Temmuz 2021

DİDİNMEZ İ.


2020

(1) Causality Between Social Spending and Poverty: Evidence from OECDCountries

22 nd International Conference on Social Sciences, 29 - 30 Ekim 2020

ÇETİN İ.


2019

(1) Fiscal Policies in Resolving Transportation Problems in Turkey: Tax Methods

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Polonya, 24 Ekim 2019

ÇAPANOĞLU M. F., YERELİ A. B.


(2) Vergi Otomasyon Sisteminin Yapay Zeka İle Etkileşimi

“Innovation and Global Issues Congress V”, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

YERELİ A. B., ORKUNOĞLU ŞAHİN I. F.


(3) Global Transformation in Taxation: Wealth Taxes in the World and Turkey

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Polonya, 24 Ekim 2019, ss.273-280

YERELİ A. B., GÖLÇEK A. G., KÖKTAŞ A. M.


(4) Ekonomik Terör ve Uluslararası Ekonomik Tehditler

Artvin International Congress on Social Sciences AICOSS 2019 - Current Developments in Global Economy, Finance and Politics, Artvin, Türkiye, 17 Nisan 2019

YERELİ A. B.


(5) Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Hanehalkı Verileri Üzerinden İncelenmesi

Artvin Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (AICOSS 19), Artvin, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019, ss.333-341

YERELİ A. B., KÖKTAŞ A. M., GÖLÇEK A. G.


(6) Mali Alan Ölçümü: Türkiye İçin Bir Uygulama

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.343-346

AKBAYIR F., YERELİ A. B.


(7) Aggressive Tax Planning: Structure, Practise Samples and Discussion

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Polonya, 24 Ekim 2019

YERELİ A. B., ÇOBANOĞULLARI G.


(8) Air Pollution Dedection in Road Vehicles

18th World Clean Air Congress 2019 WCAC’19, İstanbul, Türkiye, 23 Eylül 2019, ss.2

Tekeli E., Duran N., Kızıltan A., KIZILTAN M., Oğul D., Yılmaz A. G., et al.


(9) Türkiye’de Gereksiz Sağlık Harcamaları Üzerine Bir Değerlendirme

FSCongress 2019, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.394-404

YERELİ A. B., GÖLÇEK A. G., KÖKTAŞ A. M.