H.Ü Maliye Bölümü
Beytepe Kampüs
Araştırmacı Bölüm
Bildiriler

Not: Bölümümüz akademisyenlerinin son beş yılda yayınladığı bildirilerin listelendiği bu sayfanın güncellenme çalışmaları devam etmektedir.

2022(1) 2021(9) 2020(1) 2019(9) 2018(8)


2022

 

(1) Gelirden Alınan Vergiler ve Fiyat Enflasyonu: Türkiye'de Mali Sürüklenme

ICESSER 3rd International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management and Education Research, 22 - 23 Ocak 2022, ss.69-76

Konukcu Önal D.


2021

(1) Yirmi Birinci Yüzyılda Evrensel Temel Gelir Tartışmaları

7. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Türkiye, 26 Haziran 2021

DİDİNMEZ İ.


(2) Davranışsal İçgörü Yaklaşımlarının Kamu Politikalarına Etkisi

7 th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2021

DİDİNMEZ İ.


(3) Sosyal Bir Sorun Olarak Yoksulluk İle Mücadelede Vergi Politikaları

9. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 Haziran 2021

DİDİNMEZ İ.


(4) Gelir Eşitsizliği ve Ekonomik Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkelerden Ampirik Kanıt

FSCONGRESS 2021, 7 - 08 Mayıs 2021

ÇETİN İ.


(5) Vergileme Alanında Sosyolojik Yaklaşımın Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

8 th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Türkiye, 06 Kasım 2021

DİDİNMEZ İ.


(6) Recommended Global Tax Regulations for Financing International Public Goods

Uluslararası İstanbul Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 04 Haziran 2021

DİDİNMEZ İ.


(7) Demokratikleşme Ekseninde Sosyal Sermayenin Büyüme üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Değerlendirme

ICE-TEA2021, 7th International Conference on Economics, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2021

Tekdemir N., Varol İyidoğan P.


(8) Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Vergilendirmeye Yansımaları: Türkiye Değerlendirmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 05 Temmuz 2021

DİDİNMEZ İ.


(9) Is There a Democracy Threshold to Cheat Less on Taxes?

35th International Public Finance Conference, Antalya, Türkiye, 14 Ekim - 17 Kasım 2021, ss.360-365

Konukcu Önal D., Çavuşoğlu A. T.


2020

(1) Causality Between Social Spending and Poverty: Evidence from OECDCountries

22 nd International Conference on Social Sciences, 29 - 30 Ekim 2020

ÇETİN İ.


2019

(1) Türkiye?de Kayıt Dışı İstihdamın Hanehalkı Verileri Üzerinden İncelenmesi

Artvin Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (AICOSS 19), Artvin, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019, ss.333-341

YERELİ A. B. , KÖKTAŞ A. M. , GÖLÇEK A. G.


(2) Aggressive Tax Planning: Structure, Practise Samples and Discussion

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Polonya, 24 Ekim 2019

YERELİ A. B. , ÇOBANOĞULLARI G.


(3) Vergi Otomasyon Sisteminin Yapay Zeka İle Etkileşimi

?Innovation and Global Issues Congress V?, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019

YERELİ A. B. , ORKUNOĞLU ŞAHİN I. F.


(4) Fiscal Policies in Resolving Transportation Problems in Turkey: Tax Methods

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Polonya, 24 Ekim 2019

ÇAPANOĞLU M. F. , YERELİ A. B.


(5) Air Pollution Dedection in Road Vehicles

18th World Clean Air Congress 2019 WCAC?19, İstanbul, Türkiye, 23 Eylül 2019, ss.2

Tekeli E., Duran N., Kızıltan A., KIZILTAN M., Oğul D., Yılmaz A. G. , et al.


(6) Ekonomik Terör ve Uluslararası Ekonomik Tehditler

Artvin International Congress on Social Sciences AICOSS 2019 - Current Developments in Global Economy, Finance and Politics, Artvin, Türkiye, 17 Nisan 2019

YERELİ A. B.


(7) Mali Alan Ölçümü: Türkiye İçin Bir Uygulama

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.343-346

AKBAYIR F., YERELİ A. B.


(8) Türkiye?de Gereksiz Sağlık Harcamaları Üzerine Bir Değerlendirme

FSCongress 2019, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2019, ss.394-404

YERELİ A. B. , GÖLÇEK A. G. , KÖKTAŞ A. M.


(9) Global Transformation in Taxation: Wealth Taxes in the World and Turkey

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Varşova, Polonya, 24 Ekim 2019, ss.273-280

YERELİ A. B. , GÖLÇEK A. G. , KÖKTAŞ A. M.


2018

(1) Carbon Tax in Turkey

35th International Academic Conference, Barselona., Barcelona, İspanya, 15 Mayıs 2018

DİDİNMEZ İ.


(2) Causal Relationship between Infrastructure Expenditures and Regional Income: The Case of Turkey

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Milan, İtalya, 25 Ekim 2018, ss.235-241

Kızıltan M., Golovko A., Yereli A. B.


(3) Cryptocurrencies and Taxation

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Milan, İtalya, 25 Ekim 2018, ss.219-230

YERELİ A. B. , ORKUNOĞLU ŞAHİN I. F.


(4) TAX EXPENDITURE ASPECT OF UNIVERSITY EDUCATION: THE MODEL OF TURKEY

11th Annual Conference of the EuroMed-Academy-of-Business - Research Advancements in National and Global Business Theory and Practice, Valletta, Malta, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1286-1294

TOSUN A. N.


(5) Yapay Zekanın Ekonomik ve Toplumsal Refah Üzerindeki Etkisi

Innovation and Global Issues in Multidisiplinary Sciences IV, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018

YERELİ A. B. , ORKUNOĞLU ŞAHİN I. F.


(6) TAX EXPENDİTURE ASPECT OF UNIVERSITY EDUCATION:THE MODEL OF TURKEY

11th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, Valletta, Malta, 12 - 14 Eylül 2018, ss.1302-1310

TOSUN A. N.


(7) Türkiye İçin Mali Reaksiyon Fonksiyonu Hesaplaması

5. Asoscongress International Symposium on Social, Human and Administrative Sciences, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.209

AKBAYIR F., YERELİ A. B.


(8) Risks and Public Goods Contributions

Workshop on Experimental and Behavioral Economics at UCSC, Santa Cruz., California, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Nisan 2018

Seçilmiş İ. E.