H.Ü Maliye Bölümü
ÜNİ101 Sınavı Hakkında

Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 30.12.2021 tarihli ve 2021-1519 sayılı kararı ile Üniversitemizde 2021 - 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Güz veya Bahar Dönemi sonunda muhtemel mezun durumunda olan ve daha önce “ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş” dersini hiç almamış ya da alıp başarısız olmuş öğrenciler için 17 Ocak 2022 tarihinde bir günlük “ÜNİ 101” dersinin açılması, öğrenci başvurularının kayıtlı oldukları program / bölümlere yapılması ve Öğrenci Daire Başkanlığı’na 13 Ocak 2022 tarihine kadar başvuruların bildirilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.