H.Ü Maliye Bölümü
Program Kayıtlarını Yapacak Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine

Anabilim Dalımız bünyesinde Doktora/Yüksek Lisans/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıtlı ders/tez döneminde bulunan veya yeni kayıt yaptıran tüm öğrenciler, Yürürlükteki Yönetmeliğimizin 11. maddesinde yer alan “Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci kaydını yeniler. Öğrenci, enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan dersler arasından danışmanıyla birlikte belirleyeceği dersleri ilgili formlara işler ve program kaydını yaptırır. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönem, öğrenim süresinden sayılır” hükmü gereğince, her dönem kayıt yaptırmaları gerekmektedir.  Öğrenciler, 2023-2024 Güz Dönemi için program kayıtlarını ve ekle-sil kayıtlarını Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapacaklardır.
Program kayıt işlemi öğrencinin, öğrenci otomasyon sisteminde ders seçimi yapıp onay vermesi ile başlayıp, Danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından onaylandıktan sonra tamamlanmaktadır. Önceki dönemlerde uygulanan Program Kayıt Fişi/Ekle-Sil Kayıt Fişi formlarının Enstitüye gönderilmesi işlemine 2021-2022 Bahar Dönemi itibariyle son verilmiştir. 2023-2024 Güz Döneminde ve bundan sonraki dönemlerde de aynı uygulama devam edecektir.
Program/Ekle-Sil kaydını öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapan öğrenci, program kaydını yaptığını gösteren “Program Kayıt/Ekle-Sil Kayıt Formu”nu ve ödeme yapacak ise katkı payı/ öğrenim ücreti ödemesini yaptığını gösterir belgeleri saklamak ve gerektiğinde Anabilim Dalına ya da Enstitüye vermekle sorumludur.