H.Ü Maliye Bölümü
Öğrencilerimizin 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin https://evdekal.hacettepe.edu.tr üzerinde haftalık ders içerikleri içerisinde yer alan etkinlikleri tamamlamaları üzerinden alacakları puanlar Ara Sınav puanlarını oluşturacaktır. Ayrıca Ara Sınav yapılmayacaktır.