Mezun durumunda olan öğrencilerimizin dikkatine

Mezun durumunda olan öğrencilerimizin dikkatine: 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim Yılı sonunda mezuniyet koşullarını sağladığı halde “UNI101”dersini almadığı için mezun olamayan öğrencilerin taleplerini dilekçe ile iletmeleri gerekmektedir. Taleplerini ileten öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecek tarihte bir günlük çevrimiçi “UNI101 Üniversite Yaşamına Giriş” dersi yapılacaktır.