MAB 419-03 KİT Ekonomisi ve MAB 625-02 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme derslerinin 2. ara sınav tarihleri

MAB 419-03 KİT Ekonomisi ve MAB 625-02 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme derslerinin 2. ara sınav tarihleri aşağıdaki gibidir. İki sınav da çevrimiçi olarak yapılacaktır.

MAB 419-03 KİT Ekonomisi: 24 Aralık 2020 - 09:00
MAB 625-02 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme:  24 Aralık 2020 - 18:00