MAB 419-03 KİT Ekonomisi dersinin ara sınavı 16 Kasım 2023 saat 14.40'ta DK10’da yapılacaktır.