H.Ü Maliye Bölümü
Mab 404 Mahalli İdareler Maliyesi dersi vize sınavı 18 Temmuz Pazartesi günü saat 13.30'da DZ10 ve DZ11’de yapılacaktır. (Vize sınavı Evdekal sistemine yüklenmiş olan Birinci, İkinci, Üçüncü, Dördüncü, Beşinci ve Altıncı ders notlarında yer alan konuları kapsayacaktır.)