MAB743 Deneysel Kamu Maliyesi dersi Maliye Bölümü seminer odasında yapılacaktır.