MAB661-02 Vergi Hukuku Uygulamarı (Tezsiz Yüksek Lisans) dersi 23.12.2022 tarihinde yapılmayacaktır.