H.Ü Maliye Bölümü
Mab450 - Finansman Yönetimi dersinin mazeret sınavı 11 Nisan pazartesi günü saat 14.00'te maliye bölümü seminer salonunda yapılacaktır.