MAB429 Sosyal Bütçeleme dersi ara sınavına geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı 28 Aralık Çarşamba günü saat 15.00' de Maliye Bölümü toplantı odasında yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini gösterir belgeyi sınav gününden önce ders sorumlusuna iletmeleri gerekmektedir.