MAB335 kodlu Devlet Borçları dersinin mazeret sınavı 22 Aralık 2022 16.00'da seminer salonunda yapılacaktır.