H.Ü Maliye Bölümü
MAB329 Kamu Ekonomisi ve Hane Halkı dersi ara sınavına geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı 29 Aralık Perşembe günü saat 15.00' de Maliye Bölümü toplantı odasında yapılacaktır. Sınava katılmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini gösterir belgeyi sınav gününden önce ders sorumlusuna iletmeleri gerekmektedir.