Kısmi Zamanlı Çalışmak İsteyen Öğrenciler Hakkında Duyuru

Öğrencilerimizin başvurularını 08/11/2021 – 15/11/2021 (mesai bitimi) tarihleri arasında ilgili belge ve formlarıyla birlikte bizzat  Bölümümüze yapacaktır. Son başvuru tarihine kadar toplanan talepler; Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları’nın 7 inci maddesi uyarınca oluşturulacak komisyon marifetiyle değerlendirilerek Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları’nın 6 ıncı maddesinde yer alan şartlara haiz olanlar verilen kontenjan kadar kabul edilecektir.

Duyuru Metni

Ek-1 Gerekli Belgeler

Ek-2 Başvuru Formu

Ek-3 Beyan ve Taahütname (Sağlık Hizmeti Alan)

Ek-4 Beyan ve Taahütname (Sağlık Hizmeti Almayan)

Ek-5 Kontenjanlar