H.Ü Maliye Bölümü
Kay 396 Yerel Yönetimler Maliyesi dersi 2020-2021 dönemi yaz okulu genel sınavı 3 Eylül 2021 Cuma günü 10.00-10.45 saatleri arasında https://yazokulu.hacettepe.edu.tr sistemi üzerinden yapılacaktır.