H.Ü MALİYE ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 2021-2022 GÜZ DÖNEMİ KAYITLARI

20-24 Eylül arasında yapılacak olan kayıt işlemleri sonrasında teslim edilmesi gereken tüm belgelerin bölüme elektronik ortamda ulaştırılması gerekmektedir.
Program kaydını öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapan öğrencilerin, program kaydını yaptığını gösteren "Program Kayıt Formu"nu imzaladıktan sonra tarayıp (varsa katkı payı/öğrenim ücreti ödemesini yaptığını gösterir belge/dekont) aşağıda belirtilen ilgili kayıt sorumlularının e-posta adreslerine en geç 24/09/2021 tarihi 16:00’ya kadar göndermesi gerekmektedir. Program kayıt evraklarını göndermeyen öğrencilerin program kayıtları onaylanamamaktadır. Program kaydı onaylanmayan öğrencinin kaydı yapılmamış sayılacaktır.

 

tezsiz yüksek lisans: asucanodcikin@hacettepe.edu.tr

tezli yüksek lisans: edayilmaz@hacettepe.edu.tr

doktora: yasemin.colak@hacettepe.edu.tr