H.Ü Maliye Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 17/2-b bendi uyarınca ek sınav hakkı tanınan öğrencilere yapılacak AİT kodlu derslerin sınav bilgileri
Dersin Kodu ve
Adı
Sınav Tarihi Sınav
Saati
Sınav Yeri
AİT103/105/203
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi I
6 Ocak 2022 12.00 Yıldız Amfi
M13
AİT104/106/204
Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi II
6 Ocak 2022 13.00 Yıldız Amfi
M13