H.Ü Maliye Bölümü
Debi Konukcu Önal'dan seminer dersi alan öğrenciler 1 Kasım 2022'de saat 13.30'da öğretim üyesinin odasında toplanacaklardır.