H.Ü Maliye Bölümü
Af Duyurusu

02.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;
2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken COVID-19 Salgını nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrencilere zamanında bilgilendirme yapılmış olması halinde ilişiklerini keserek 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun'a eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabilecekleri dikkate alınarak;
a- Bu durumda olup ilişiği kesilen öğrencilerin 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren ilgili yükseköğretim kurumuna 30 gün için başvurmaları halinde anılan Kanun hükmünden yararlanabilmelerine,
b- İlgili öğrencilere konuya ilişkin bilgilendirmenin yükseköğretim kurumları tarafından yapılmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir.
Yukarda belirtilen kapsamda ilişikleri kesilen öğrenciler 07 Kasım 2022 tarihinden itibaren30 gün içerisinde (07.12.2022 mesai bitimine kadar) şahsen ilişiklerinin kesildiği önlisans-lisans programları için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir.