2022-2023 Güz Dönemi Lisansüstü Ders Kayıtları Hakkında

Öğrenciler, 2022-2023 Güz Dönemi için program kayıtlarını ve ekle-sil kayıtlarını Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapacaklardır. Program kayıt işlemi öğrencinin, öğrenci otomasyon sisteminde ders seçimi yapıp onay vermesi ile başlayıp, Danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanı tarafından onaylandıktan sonra tamamlanmaktadır.

Önceki dönemlerde uygulanan Program Kayıt Fişi/Ekle-Sil Kayıt Fişi formlarının Enstitüye gönderilmesi işlemine son verilmiş olup, artık anılan formlar Enstitümüze gönderilmeyecektir.
Program/Ekle-Sil kaydını öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapan öğrenci, program kaydını yaptığını gösteren “Program Kayıt/Ekle-Sil Kayıt Formu”nu ve ödeme yapacak ise katkı payı/öğrenim ücreti ödemesini yaptığını gösterir belgeleri saklamak ve gerektiğinde Anabilim Dalına ya da Enstitüye vermekle sorumludur.