H.Ü Maliye Bölümü
2021-2022 Öğretim Yılı Güz dönemi BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet Sınavı hakkında bilgilendirme.

Muafiyet Sınavına bu yıl 1. Sınıfa başlayan öğrenciler, dersi programlarına hiç almamış öğrenciler girebilirler. Daha önce programlarına alan ve F2 ve F3 ile kalan öğrenciler Muafiyet Sınavına giremezler giren öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 27. madde 5 fıkrasına göre “Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar’’. Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az D notu almak gerekir.”
        Söz konusu sınav aşağıda belirtilen tarihte çevrimiçi olarak yapılacaktır. Sınav Yeri: //beb650.bilisim.hacettepe.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.
Muafiyet Sınavı Tarihi: 14 Eylül 2021 Saat 09.00-17.00