H.Ü Maliye Bölümü
19 Kasım 2021 Cuma günü saat 17.00'de yapılacağı duyurulan Mab 329 Kamu Ekonomisi ve Hanehalkı dersi ara sınavı "evdekal" sisteminde yaşanan problem nedeniyle 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 17.00'ye ertelenmiştir.